Regulamin

Szanowny kliencie!

         Każdy kto zamawia / kupuje produkt naturalny taki jak drewno akceptuje jego naturalne parametry wizulane, cechy oraz właściwości. Głownie chodzi tu o właściwości biologiczne, fizyczne i chemiczne oraz szeroki zakres naturalnych kolorów, struktury i innych cech zawartych w jednym rodzaju drewna oraz to że wygląd, kształt drewna jako produktu naturalnego może ulegać zmianom w wyniku działania takich czynników jak temperatura ,wilgotność , promieniowanie UV, obciążenia.

        

         Ogólne określenia opisujące wyrób wypowiedziane przez pracowników firmy DREWKAN oraz otrzymane próbki nie stanowią wiążących danych dotyczących jakości towaru i mogą być traktowane jedynie poglądowo.

 

         GWARANCJA - na produkty konstrukcyjne, elewacyjne i tarasowe z drewna nie jest udzielana gwarancja.

 

         ZWROT TOWARU - konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni i obowiązek zwrotu towaru w ciągu kolejnych 14 dni. Zwracany towar musi pozostać w stanie nienaruszonym czyli nie może zostać przetworzony, co w rozumieniu potocznym oznacza: pocięty, pomalowany, zamontowany, rozpakowany z folii - dotyczy boazerii, gontu, itp. elementów oryginalnie zapakowanych, zwrotom nie podlega również materiał który wskutek niewłaściwego składowania uległ np. wyniszczeniu ).

        

         Firma DREWKAN jako sprzedawca jak i producent wyrobów z drewna nie ma wpływu na czynniki oddziałujące na drewno jak warunki atmosferyczne, promieniowanie UV, nieodpowiednie składowanie przez klienta, nieodpowiedni montaż, wilgotność otoczenia, sposób konserwacji drewna przez klienta, itp.

         Reklamowany towar musi pozostać w stanie nienaruszonym, tzn. nie może zostać przetworzony (np. pocięty, pomalowany, zamontowany, rozpakowany itp).

         Pocięcie zakupionego przez klienta towaru na jego żądanie przez pracowników firmy  DREWKAN oznacza, że klient zaakceptował towar pod względem jakościowym i taki towar nie podlega zwrotom ani reklamacją.

         Firma DREWKAN nie docina towaru magazynowanego u siebie na dokładnie zadany wymiar a jedynie przecina go klientom w celu ułatwienia transportu na wyraźne żądanie klienta – jakość przecięcia nie jest podstawą do roszczeń i reklamacji.

 

         REKLAMACJA - wady towaru należy zgłaszać natychmiast po ich stwierdzeniu (nie później niż po upływie 14 dni). Reklamacje zgłoszone później, a także reklamacje zgłaszane w stosunku do towarów przetworzonych nie będą uwzględniane.

 

         Reklamacje jakościowe rozpatrywane są w oparciu o stosowne NORMY.

         Wyklucza się roszczenia klienta o odszkodowanie i zwrot poniesionych wydatków.


FIRMA DREWKAN